Bảng Giá Xe

Bảng giá xe Toyota tháng 11-2019 tại Toyota Thanh Hóa

TOYOTA VIOS

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Vios 1.5G (CVT) 570 triệu
Vios 1.5E (CVT) 520 triệu
Vios 1.5E (MT) 470 triệu

Giá xe thay đổi theo giá điều chỉnh của Toyota Việt Nam tại mỗi thời điểm. Để nhận được giá tốt nhất cùng các ưu đãi, khuyến mại kèm theo quý khách vui lòng liên hệ ngay phòng bán hàng Toyota Thanh Hóa: 0836.95.8686


TOYOTA WIGO

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Wigo 1.2 MT 345 triệu
Wigo 1.2 AT 405 triệu

 

Giá xe thay đổi theo giá điều chỉnh của Toyota Việt Nam tại mỗi thời điểm. Để nhận được giá tốt nhất cùng các ưu đãi, khuyến mại kèm theo quý khách vui lòng liên hệ ngay phòng bán hàng Toyota Thanh Hóa: 0836.95.8686


TOYOTA AVANZA

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Avanza 1.3 MT 544 triệu
Avanza 1.5 AT 612 triệu

 

Giá xe thay đổi theo giá điều chỉnh của Toyota Việt Nam tại mỗi thời điểm. Để nhận được giá tốt nhất cùng các ưu đãi, khuyến mại kèm theo quý khách vui lòng liên hệ ngay phòng bán hàng Toyota Thanh Hóa: 0836.95.8686


TOYOTA RUSH

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Rush 1.5 AT 668 triệu

Giá xe thay đổi theo giá điều chỉnh của Toyota Việt Nam tại mỗi thời điểm. Để nhận được giá tốt nhất cùng các ưu đãi, khuyến mại kèm theo quý khách vui lòng liên hệ ngay phòng bán hàng Toyota Thanh Hóa: 0836.95.8686


TOYOTA INNOVA

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Innova 2.0E 771 triệu
Innova 2.0G 847 triệu
Innova Venturer 878 triệu
Innova 2.0V 971 triệu

Giá xe thay đổi theo giá điều chỉnh của Toyota Việt Nam tại mỗi thời điểm. Để nhận được giá tốt nhất cùng các ưu đãi, khuyến mại kèm theo quý khách vui lòng liên hệ ngay phòng bán hàng Toyota Thanh Hóa: 0836.95.8686


TOYOTA CAMRY

 

 

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Camry 2.0G 1.029 triệu
Camry 2.5Q 1.235 triệu

Giá xe thay đổi theo giá điều chỉnh của Toyota Việt Nam tại mỗi thời điểm. Để nhận được giá tốt nhất cùng các ưu đãi, khuyến mại kèm theo quý khách vui lòng liên hệ ngay phòng bán hàng Toyota Thanh Hóa: 0836.95.8686


TOYOTA FORTUNER

 

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Fortuner 2.8G AT 4×4 1.354 triệu
Fortuner 2.7V AT 4×2 1.150 triệu
Fortuner 2.7V AT 4×4 1.236 triệu
Fortuner 2.4G AT 4×2 1.101 triệu
Fortuner 2.4G MT 4×2 1.033 triệu

Giá xe thay đổi theo giá điều chỉnh của Toyota Việt Nam tại mỗi thời điểm. Để nhận được giá tốt nhất cùng các ưu đãi, khuyến mại kèm theo quý khách vui lòng liên hệ ngay phòng bán hàng Toyota Thanh Hóa: 0836.95.8686


TOYOTA COROLLA ALTIS

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Corolla Altis 2.0V Sport 932 triệu
Corolla Altis 2.0V 889 triệu
Corolla Altis 1.8G (CVT) 791 triệu
Corolla Altis 1.8E (CVT) 733 triệu
Corolla Altis 1.8E (MT)) 697 triệu

Giá xe thay đổi theo giá điều chỉnh của Toyota Việt Nam tại mỗi thời điểm. Để nhận được giá tốt nhất cùng các ưu đãi, khuyến mại kèm theo quý khách vui lòng liên hệ ngay phòng bán hàng Toyota Thanh Hóa: 0836.95.8686


TOYOTA YARIS

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Yaris G CVT 650 triệu

Giá xe thay đổi theo giá điều chỉnh của Toyota Việt Nam tại mỗi thời điểm. Để nhận được giá tốt nhất cùng các ưu đãi, khuyến mại kèm theo quý khách vui lòng liên hệ ngay phòng bán hàng Toyota Thanh Hóa: 0836.95.8686


TOYOTA LAND CRUISER PRADO

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Land Cruiser Prado TX-L 2.340 triệu

Giá xe thay đổi theo giá điều chỉnh của Toyota Việt Nam tại mỗi thời điểm. Để nhận được giá tốt nhất cùng các ưu đãi, khuyến mại kèm theo quý khách vui lòng liên hệ ngay phòng bán hàng Toyota Thanh Hóa: 0836.95.8686


TOYOTA LAND CRUISER

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Land Cruiser VX 3.983 triệu

Giá xe thay đổi theo giá điều chỉnh của Toyota Việt Nam tại mỗi thời điểm. Để nhận được giá tốt nhất cùng các ưu đãi, khuyến mại kèm theo quý khách vui lòng liên hệ ngay phòng bán hàng Toyota Thanh Hóa: 0836.95.8686


TOYOTA HILUX

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Hilux 2.4E 4×2 AT 662 triệu
Hilux 2.4G 4×4 MT 772 triệu
Hilux 2.8 G 4×4 AT 878 triệu

Giá xe thay đổi theo giá điều chỉnh của Toyota Việt Nam tại mỗi thời điểm. Để nhận được giá tốt nhất cùng các ưu đãi, khuyến mại kèm theo quý khách vui lòng liên hệ ngay phòng bán hàng Toyota Thanh Hóa: 0836.95.8686


TOYOTA HIACE

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Hiace Động cơ dầu 999 triệu

Giá xe thay đổi theo giá điều chỉnh của Toyota Việt Nam tại mỗi thời điểm. Để nhận được giá tốt nhất cùng các ưu đãi, khuyến mại kèm theo quý khách vui lòng liên hệ ngay phòng bán hàng Toyota Thanh Hóa: 0836.95.8686